GPL

Vissa av våra produkter (t ex ComsolviaPBX) innefattas av GPL .

Grundprodukten är Trixbox, de förändringar vi gjort (förutom kundanpassningar i befintligt gränssnitt) är att lägga till ett script för att hämta namn på inkommande samtal från Hitta.se.

 
Copyright (C) 2006 - 2017 Comsolvia

π